Kangoo Express

Zamów jazdę próbną

Chcesz mieć samochód dostawczy, który ma styl? Dzięki wyglądowi zewnętrznemu wpisującemu się w nowy image marki Renault, KANGOO Express jest samochodem dostawczym stworzonym dla Ciebie!

 

renault-Kangoovan-F61-ph2-overview-Design.jpg.ximg.l_12_h.smart

 

Wygląd „na miarę” nowoczesnego samochodu dostawczego

Doceń wygląd zewnętrzny Renault KANGOO Express. Na zewnątrz, jego linie są płynne, natomiast dwubarwne kolumny boczne wiernie oddają image marki Renault. Wewnątrz, poznaj wersję z 3 miejscami z przodu.

 

 

Technologie

Daj się oczarować! Wyposażyliśmy Renault KANGOO Express w wiele urządzeń wykorzystujących nowoczesne technologie, aby ułatwić Twoje codzienne zawodowe podróże i zwiększyć Twój komfort.

 

 

 

 

 

 

Komfort

Skorzystaj z wielu schowków i dostosuj przestrzeń ładunkową do swoich potrzeb. Wybierając Renault KANGOO Express, wybierasz samochód użytkowy jednocześnie wygodny i praktyczny!

Specjalnie dla Was model KANGOO zyskuje nowy wygląd wpisujący się w image marki Renault! Zderzak przedni oraz światła przeszły przemianę zapewniającą prostotę i harmonię. Zmodernizowana konsola środkowa i kierownica dodają wnętrzu nowoczesności i dynamizmu.

 

 

 

Wyjątkowo szeroka oferta
Compact, Express czy Maxi ? Wybierz Renault KANGOO Express, które najbardziej Ci odpowiada : 3 długości, 2, 3 lub 5 miejsc w wersji z silnikiem spalinowym oraz 2 długości w wersji Z.E z silnikiem 100% elektrycznym.

Składany fotel pasażera
Potrzebujesz więcej miejsca ? Możesz pochylić fotel pasażera, aby móc skorzystać z płaskiej podłogi oraz dłuższej przestrzeni ładunkowej. Do 2,1 m, 2,5 m lub 2,9 m w zależności od wybranej długości. Praktyczne: złożony fotel przedni może również służyć jako stolik do pisania rachunków lub kosztorysów.

Przesuwana klapa dachowa
Dzięki przesuwanej klapie dachowej, możesz przewozić pionowo długie i wielkogabarytowe przedmioty. Skorzystaj z otworu o długości 47 cm i szerokości do 1 m.

Praktyczne schowki
Twoje dokumenty robocze znajdą swoje miejsce w schowku na desce rozdzielczej lub w dużym schowku przednim o pojemności 15 l. Między 2 fotelami znajduje się pojemnik dostępny poprzez podniesienie podłokietnika środkowego, w którym można schować niewielkie przedmioty codziennego użytku.

Półka sufitowa
W kabinie, nad przednią szybą znajduje się szeroka i głęboka przestrzeń!

Zwiększona ładowność
Opcja z powiększoną ładownością sprawi, że maksymalna ładowność Twojego Renault KANGOO Express zmieni się z 650 na 800 kg.

Zestaw z obiciem drewnianym
Zabezpiecz swoją przestrzeń ładunkową w sposób optymalny. Obicie drewniane, składające się z podłogi antypoślizgowej oraz boków zapewnia odpowiednie zabezpieczenie

 

Poznaj silniki

Renault KANGOO Express: osiągi

Zmniejsz zużycie paliwa i ogranicz emisję CO2. Wyposażyliśmy Renault KANGOO Express w jeszcze bardziej oszczędne i wydajniejsze silniki. Dzięki temu, KANGOO Express zajmuje czołowe miejsce pod względem zużycia paliwa w swoim segmencie.

renault-Kangoovan-F61-ph2-performance-002.jpg.ximg.l_12_h.smart

Dzięki zastosowanym technologiom, takim jak Stop & Start, system odzyskiwania energii podczas hamowania, EGR niskiego ciśnienia lub aktywne termozarządzanie, Renault KANGOO Express może zaproponować silniki o poprawionej wydajności energetycznej oraz niskiej emisji gazów cieplarnianych. Wszystkie zastosowane rozwiązania sprawiają, że Renault KANGOO Express plasuje się w czołówce w swoim segmencie.

jazda

cennik

Zrzut ekranu 2019-10-17 o 12.57.02

Zimowa Oferta Serwisowa

Zobacz więcej >

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre