*Cena promocyjna zawiera już rabat 10 000 zł i dotyczy wersji ZEN z rocznika 2019.

Espace

Zamów jazdę próbną

 

Renault Espace

renault-espace-jfc-ph1-design-001.jpg.ximg.l_12_h.smart

 

 

Nowe Renault ESPACE skrywa mnóstwo rozwiązań technologicznych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa. Innowacyjne rozwiązania wspomagają prowadzenie, ostrzegają i przewidują reakcje kierowcy, dzięki czemu jazda staje się wyjątkowo bezpieczna.

 

renault-espace-jfc-limited-004.jpg.ximg.l_6_h.smart

 

……………

Renault ESPACE to idealna linia croosovera, która rozbudzi twoje zmysły… Wyjątkowe i silnie podkreślone linie, wyrazisty i opływowy kształt, zdecydowane cechy crossovera. A przy tym elegancja i styl.

Ekskluzywne wnętrze

Technologie

Zapraszamy do świata luksusu i nowoczesności. Renault ESPACE oferuje nowe rozwiązania technologiczne, które ułatwiają codzienność. Każda podróż przyniesie niepowtarzalne doznania.

 

 

Pozwól się prowadzić! Podniesiona linia nadwozia, wyraźnie zaznaczone boki, zrównoważona wysokość, przykuwające uwagę oświetlenie wnętrza – wszystko to sprawi, że będziesz zachwycony Renault ESPACE.

System MULTI-SENSE
W ESPACE, o niepowtarzalne wrażenia z jazdy dba system MULTI-SENSE, który pozwala personalizować styl, w jakim chcesz prowadzić swój samochód. Wszystkie technologie, zapewniające intensywne doznania z jazdy, są idealnie zsynchronizowane: system 4CONTROL, sterowane zawieszenie, układ kierowniczy, praca silnika, szybkość reakcji skrzyni biegów, oświetlenie wnętrza oraz komfort siedzeń. Pięć trybów i pięć niepowtarzalnych stylów jazdy.

MULTI-SENSE

MULTI-SENSE

Pokonuj zakręty z systemem 4Control
Daj się uwieść systemowi   Renault 4Control. Nasi konstruktorzy wyposażyli Renault ESPACE w 4 koła skrętne, dając ci więcej zwrotności i swobody ruchów. W mieście system 4Control kontroluje pracę kół tylnych zapewniając ci wyjątkową zwrotność przy niskich prędkościach. Poza miastem 4 koła skrętne zapewniają idealną przyczepność dostosowując ich pracę do typu podłoża, twoich ruchów i twojego stylu jazdy, dzięki czemu będziesz mógł zachować pożądany tor jazdy.

4 Control = bezpieczeństwo i komfort

4 Control = bezpieczeństwo i komfort

 

System wspomagający parkowanie Easy Park Assist
Widzisz wolne miejsce do parkowania? Z systemem Easy Park Assist nie ma nic prostszego. System mierzy ilość wolnego miejsca i określa tor jazdy auta. Dzięki kamerze cofania i czujnikom zamontowanym z przodu, z tyłu i po bokach możesz się cieszyć pełną ochroną 360° podczas wykonywania manewru parkowania.

 

Easy Park Assist

Easy Park Assist

 

 

Bezpieczeństwo aktywne i bierne dla wszystkich
Dla twojego bezpieczeństwa wzmocniliśmy strukturę Renault ESPACE. Renault ESPACE jest także wyposażone w 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe), pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikiem napięcia, zagłówki zapobiegające urazom szyjnym i 3 fotele z instalacją Isofix. Bezpieczna instalacja fotelika dla dzieci. System instalacji fotelika dla dzieci Isofix rekomendowany przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Association de Prévention Routière) został zainstalowany na trzech tylnych siedzeniach 2.rzędu Renault ESPACE. Nie musisz obawiać się już złej instalacji fotelika. Możesz spokojnie ruszać w podróż.

 

Jazda próbna

…………………………………………… 

3072x1728-baner-spring-campaine.jpg.ximg.l_12_h.smart

Wiosenna promocja

Zobacz więcej >
dni renault 222

Dni Renault 2019

Zobacz więcej >
polsss

Program Easy Box

Zobacz więcej >

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre