Wysokie osiągi i technologie zainspirowane sportem motorowym w centrum Twoich pasji.

Nowy Megane R.S.

Zamów jazdę próbną

renault-megane-rs-beauty-shot-desktop.jpg.ximg.l_full_h.smart

Nowy Megane R.S.

 

 

renault-megane-rs-design-007.jpg.ximg.l_8_h.smart

 

 

 

Design zapewniający wysokie osiągi

Dzięki wielu elementom nawiązującym do wyścigów samochodowych, Nowy MEGANE R.S. obudzi w Tobie instynkt kierowcy wyścigowego.

 • Ekskluzywne kolory Orange Tonic lub Żółty Sirius
 • Nadkola poszerzone o 60 mm
 • Wyloty powietrza w przednich nadkolach
 • Specjalne zderzaki z przednią listwą aerodynamiczną F1
 • Dyfuzor z tyłu
 • Układ wydechowy po środku
 • Obręcze kół 18” lub 19”
 • Listwy boczne z efektem płaskiego dna
 • Wielofunkcyjne światła R.S. Vision

 

Przyczepność

 

 

 

Technologia 4CONTROL
Jako pierwsze na świecie w swoim segmencie, Nowy MEGANE R.S. oferuje system 4CONTROL z 4 kołami skrętnymi, opracowany przez Renault Sport.Rezultat: jeszcze większa zwrotność podczas pokonywania ostrych zakrętów i wyjątkowa stabilność na łukach przy dużej prędkości.

2 rodzaje zawieszenia do wyboru: Sport lub Cup
Dostosowane do codziennego użytkowania zawieszenie Sport zapewnia dynamiczną jazdę i wysoki komfort. Bardziej sztywne zawieszanie Cup skupia się na zapewnianiu najwyższych osiągów. Sprężyny, amortyzatory, ograniczniki i stabilizatory… Nasi specjaliści Renault Sport zaprojektowali specjalne części i przeprowadzili przegląd wszystkich ustawień dla każdej wersji zawieszenia.

4 hydrauliczne odbojniki
Zarówno w wersji Sport, jak i Cup, podwozie posiada 4 hydrauliczne odbojniki działające jak drugi amortyzator. Z zawieszeniem Cup będą charakteryzować się optymalną przyczepnością bez względu na nawierzchnię. Z zawieszeniem Sport, zapewnią nieosiągalny wcześniej w tym segmencie poziom komfortu, bez wpływu na sportowy charakter pojazdu.

 

renault-megane-rs-equipment-007.jpg.ximg.l_12_h.smart

 

 

Technologie

System wielofunkcyjnych świateł w technologii LED R.S. Vision
Skorzystaj z wysokiej jakości oświetlenia dzięki naszemu unikalnemu systemowi wielofunkcyjnych świateł w technologii LED. Zastosowane w Nowym MEGANE R.S. dodatkowe światła w formie flagi z szachownicą, nawiązującej do wyścigów samochodowych, zapewniają 4 funkcje: światła przeciwmgłowe, doświetlenie zakrętów, światła pozycyjne oraz światła drogowe dalekiego zasięgu.

R.S. Monitor
Dzięki systemowi R.S. Monitor, Twoje osiągi wyświetlają się w czasie rzeczywistym na ekranie systemu R-LINK 2. Poprawiony design i ergonomia jeszcze bardziej ułatwiają obsługę ekranu. Aby wzmocnić niesamowite doświadczenie, R.S. Monitor Expert umożliwia zapisywanie tras, aby móc je przeanalizować lub udostępniać w sieciach społecznościowych.

MULTI-SENSE i R.S. Drive
Dostosuj styl prowadzenia do swoich potrzeb! Dzięki technologii MULTI-SENSE i przyciskowi R.S. Drive przejdziesz do trybu Sport lub do trybu Race w mgnieniu oka.

Multimedia

 

System multimedialny R-LINK 2
Dzięki niemu podróżowanie staje się czystą przyjemnością! System multimedialny R-LINK 2 pozwalający na obsługę wszystkich funkcji pojazdu.

R-LINK Store
Wzbogać swój system R-LINK 2. Odwiedź stronę R-LINK Store i ciesz się ogromnym wyborem aplikacji przygotowanych dla kierowców.

Bezpieczeństwo

Aktywny regulator prędkości

Rozpoznawanie znaków drogowych

System kontroli pasa ruchu

Aktywny system nagłego hamowania

 

 

Zrzut ekranu 2019-10-17 o 12.57.02

Zimowa Oferta Serwisowa

Zobacz więcej >

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre