Kredyty Easy Box bez wpłaty własnejREN_RANGE_18Vegi_Helios_3000x800.jpg.ximg.full.hero

 

Bo dzięki niemu Nowe Renault może być Twoje w tak prosty sposób!

Nie musisz nic wpłacać, aby cieszyć się jazdą nowym autem (już od 20 zł dziennie w przypadku modelu CLIO). A jeśli chcesz więcej wyposażenia lub większą moc, wystarczy tylko dodatkowe parę złotych, by wejść na wyższy poziom!

 

box

TWOJE NOWE RENAULT
Tylko teraz Twoje Nowe Renault bliżej niż myślisz dzięki programowi Easy Box.

WPŁATA WŁASNA od 0%
W programie Easy Box wyjedź z salonu nowym Renault z niską ratą i bez wpłaty własnej. Okres finansowania 25-61 miesięcy.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
A za kilka dodatkowych złotych dziennie przejdź na wyższy poziom zyskując więcej wyposażenia lub mocniejszy silnik.

OPCJE NA KONIEC UMOWY
A na koniec umowy to Ty zdecydujesz co zrobić z autem, chcesz je zachować czy zmienić na nowe?

Renault Podziałka

Renault Twingo

twingo 1 twingo 88

Renault Podziałka

Renault Captur

Renault Podziałka

Renault Clio

clio 1 clio 2

 

Renault Podziałka

 

Renault Clio Grandtour

 

clio grandtour 1 clio grandtour 2

Renault Podziałka

 

Renault Scenic

SCENIC SCENIC 1

Renault Podziałka

 

Ranault Grand Scenic

SCENIC DUZY SCENIC GRAND

Renault Podziałka

Renault Koleos

KOLEOS KOLEOS 2

Renault Podziałka

Renault Talisman

 

TALISMAN TALISMAN 2

Renault Podziałka

Renault Talisman Grand TourTALISMAN GRANDTOUR TALISMAN GRANDTOUR 2

Renault Podziałka

 

Renault Megane

megane 1

megane 2

 

Renault Podziałka

Renault MEGANE GrandCoupé

megane grandcouple megane grandcople 2

 

Renault Podziałka

Po więcej informacji zapraszamy do naszego salonu Renault Polmotor

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 8,72% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 64 592 zł, okres 61 miesięcy, wpłata własna  6 459 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 4,99%, finansowane: opłata przygotowawcza: 2 325,31 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 4 425,53 zł. Miesięczna rata kredytowa 841,27 zł.  Ostatnia rata 26 030,58 zł. Całkowita kwota kredytu: 58 132,80 zł. Całkowita kwota do zapłaty:  76 506,85zł. Stan na dzień 05.09.2018. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art.66 kodeksu cywilnego.
* 2 zł dziennie to koszt Easy Service dla Klientów korzystających z Programu Easy Box na okres 61 miesięcy.

Wyprzedaż rocznika

Wyprzedaż rocznika Renault 2018

Zobacz więcej >
3072x1728-baner-spring-campaine.jpg.ximg.l_12_h.smart

Wiosenna promocja

Zobacz więcej >

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre