Dlaczego ASODlaczego warto wybrać ASO?

1. Po pierwsze: wiedza i szkolenia

Wiemy, jak ciężko nadążyć za najnowszymi technologiami. A skoro stosujemy je w naszym samochodzie, to przywiązujemy dużą wagę do wyszkolenia mechaników w Autoryzowanym Serwisie. Specjalistyczna wiedza przyspiesza diagnozę i pozwala unikać błędów podczas wykonywania napraw.

2. Jakość Renault za uczciwą cenę

To prawda, autoryzowany Serwis nie zawsze będzie najtańszą opcją, ale za to da Ci pewność, że podczas naprawy mechanicy wykorzystają najwyższej jakości oryginalne części — i to w atrakcyjnych cenach. Dla najpopularniejszych usług przygotowaliśmy przejrzyste cenniki. Możesz również skorzystać z planów serwisowych, które uchronią Cię od niespodziewanych wydatków. Dodatkowo masz pewność, że cena, którą ustalisz przed naprawą, jest ostateczna i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.

3. Jesteś na bieżąco

Jesteśmy w stałym kontakcie z Autoryzowanymi Serwisami. Korzystając z ich usług masz pewność, że jeżeli wykryjemy jakiekolwiek wady w pojeździe, Autoryzowany Serwis poinformuje Cię o tym i bezpłatnie usunie ewentualny problem. Dzięki temu Twój samochód zawsze będzie sprawny i będziesz mógł poruszać się nim bez obaw. W nowszych samochodach stosuje się wiele systemów elektronicznych, których oprogramowanie należy aktualizować. Autoryzowany Serwis zawsze ma dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, dzięki czemu Ty możesz bezpiecznie i legalnie zaktualizować system w swoim samochodzie.

4. Grunt to specjalizacja

Do Autoryzowanych Serwisów dostarczamy narzędzia dostosowane do konkretnych modeli. Dzięki nim mechanicy mogą szybko i skutecznie znaleźć usterkę w Twoim samochodzie i usunąć ją.

5. Odpowiedzialna naprawa

Autoryzowany Serwis używa części i olejów spełniających nasze wymagania. Wykorzystanie niewłaściwych materiałów może źle się skończyć, ponieważ negatywnie wpływa na zużycie najważniejszych części w samochodzie. Może Cię to jedynie narazić na dodatkowe koszty. Autoryzowany Serwis dysponuje pełną ofertą części zamiennych, może też zamawiać części bezpośrednio od producenta. Skraca to czas naprawy, a w dodatku możesz mieć pewność, że została przeprowadzona jak trzeba.

6. Naprawa z gwarancją

Jesteśmy pewni profesjonalizmu Autoryzowanych Serwisów. Dlatego dostajesz gwarancję na części i wykonane usługi. Po wizycie w ASO nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów.

7. Liczy się Twój czas i wygoda

Większość Autoryzowanych Serwisów oferuje wiele dodatkowych usług, które pozwolą Ci oszczędzić czas, np. transport pojazdu w ramach usługi door-to-door, serwis ekspresowy lub samochód zastępczy. Jeśli będziesz czekać na wykonanie usługi na miejscu, możesz napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi.

8. Bezpieczeństwo gratis

Jeśli Twój samochód jest już w serwisie, to może warto sprawdzić czy wszystko działa jak trzeba? Na Twoje życzenie, mechanicy mogą zbadać również najważniejsze dla bezpieczeństwa elementy Twojego samochodu. Ocenią np. zużycie klocków hamulcowych i opon i dadzą Ci znać, jeśli będą wymagały wymiany. Wszystko po to, abyś wyjechał z ASO w pełni sprawnym samochodem. Przed Tobą jeszcze wiele bezpiecznych podróży!

9. Twoje zdanie się dla nas liczy

Staramy się, aby każdy Autoryzowany Serwis pracował jak najlepiej. Dlatego pytamy Cię o zdanie. Jako klient masz możliwość pracy serwisu, a my wnikliwie analizujemy wszystkie Twoje uwagi dotyczące pracy ASO. Dzięki Tobie możemy ulepszać ten system.

10. Zysk przy sprzedaży

W Autoryzowanym Serwisie nie ma miejsca na niedoróbki nawet przy uzupełnianiu książki serwisowej Twojego Renault. Dzięki temu sprzedając samochód, będziesz mógł dostać za niego dużo więcej, ponieważ kupujący będzie miał pewność, że wszystkie dane w książce serwisowej są wiarygodne.


Zrzut ekranu 2019-10-17 o 12.57.02

Zimowa Oferta Serwisowa

Zobacz więcej >

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre